Välkommen till BRF Kvarteret Hallenborg i Malmö!

Välkommen till BRF Kvarteret Hallenborg

I BRF Kvarteret Hallenborg kan du leva ett cityliv med saltstänk, med gångavstånd till city och havet utanför entrén. I föreningen finns lägenheter i olika storlekar med en bred variation av planlösningar.

Föreningens hemsida

På denna hemsida hittar du allmän information om BRF Kvarteret Hallenborg och föreningens kontaktvägar, för mäklare finns en särskild rubrik med bland annat svar på de vanligaste frågorna inför överlåtelser.

Medlemsinformation

Du som är medlem i föreningen kan logga in på hemsidan för att ta del av intern information. Du hittar bopärm, nyhetsbrev och all annan intern information här. Hemsidan och utskicken via medlemssidorna är styrelsens och föreningens främsta kanal för att nå ut med information. Om du är medlem och har problem att logga in kan du kontakta styrelsen på styrelsen@kvarterethallenborg.se

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Kvarteret Hallenborg i Malmö är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen bildades med ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan tidsbegränsning. 

Hitta till oss

BRF Kvarteret Hallenborg i Malmö ligger i området Dockan (karta) på adresserna:

  • Lägatan 2-8
  • Hallenborgs gata 14-18
  • Lovartsgatan 1-5

Organisationsnummer: 769624-4511

Adress till föreningen

Föreningen har en brevlåda i fastigheten på Lovartsgatan 5, 21174 Malmö

All post/fakturor skickas till:

BRF Kvarteret Hallenborg
Ftg-nr 1473
FE 754
838 74 FrösönOrganisationsnummer: 769624-4511